تقاطع غيرهمسطح نصر

تقاطع غيرهمسطح نصر

تقاطع غيرهمسطح نصر

 

هدف  : تسريع در عبور و مرور شهري و کاهش بار ترافيک خيابان شهيد بابايي و اتصال بلوار شمالي به شمال شهر ( ملاصدرا تا اتوبان زنجان ) و ايجاد كمربندي شرقي و غربي
کارفرما:شهرداري قزوين
پيمانکار:شرکت ملي ساختمان
دستگاه نظارت:معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين
مشاور: مهندسين مشاور هگزا
مبلغ قرارداد :مبلغ اوليه پيمان، 64 ميليارد ريال ميباشد .
مدت پيمان:14 ماه
تاريخ شروع پروژه:1390/6/1 ؛ تاريخ پايان پروژه :1391/8/1
 
مشخصات فني سازه :
نوع سازه : پل زيرگذر
طول تابليه (عرشه) :قسمت بتني 37/35 متر ميباشد .
عرض تابليه : 16/30متر ميباشد .
طول کل زير گذر:طول کل زيرگذر 849 متر تا اتصال به وضع موجود ؛ عرض سواره زير گذر27 متر ميباشد .
تيپ پايه ها و ستونها :عمق شمع شرقي و غربي 15 متر با 1.5 متر سر شمع 16.5 ميشود؛ در قسمت غرب و شرق کنسول داريم که به تابليه متصل ميشود .
طول رمپها :رمپ شرقي 423 متر و رمپ غربي 426 متر است . نوع پايلون بتني مسلح ميباشد .
مشخصات پايلونها :هر پايلون 6 شمع دارد ؛ قطر هر شمع 1.2 است. داراي 4 پايلون که ارتفاع از سرشمع 30/10 متر ميباشد و طول سر شمع پايلون 9 متر و عرض سر شمع پايلون 5 متر ميباشد . تعداد شمعها24عدد است كه زير هر پايلون 6 عدد شمع وجود دارد .
 
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •