English (United States) Persian (Iran)
امروز: شنبه، 29 مهر 1396 
English (United States) Persian (Iran)
نظارت

معرفي اداره نظارت


اداره نظارت فني و عمراني يكي از واحدهاي مستقر در معاونت عمراني شهرداري مركز مي باشد كه داراي يك مدير و شش كار شناس فني است كه در سمت ناظران عاليه مناطق سه گانه شهرداري و سازمانهاي وابسته در رشته هاي عمران ، برق ، مكانيك و گروه كنترل پروژه فعاليت مي نمايند .

 

 

صفحه اصلي  |  معاونت  |  واحدهاي اجرايي  |  پروژه ها  |  پژوهشات و مقالات  |  گالري تصاوير  |  تماس با ما  |