English (United States) Persian (Iran)
امروز: شنبه، 29 مهر 1396 
English (United States) Persian (Iran)
كنترل و هماهنگي پروژه ها

كنترل و هماهنگي پروژه ها

 

 
واحد كنترل و هماهنگي پروژه ها كه در حوزه عمراني شهرداري مركز مستقر مي باشد داراي يك مدير و يك كارشناس ارشد عمراني مي باشد .

 

صفحه اصلي  |  معاونت  |  واحدهاي اجرايي  |  پروژه ها  |  پژوهشات و مقالات  |  گالري تصاوير  |  تماس با ما  |