English (United States) Persian (Iran)
امروز: شنبه، 29 مهر 1396 
English (United States) Persian (Iran)
اهداف

اهداف و مأموريتها

  • بهبود حمل و نقل درون شهري
  • تكميل و تسريع عمليات اجرايي پروژه هاي ناتمام در سطح شهر
  • به كارگيري استانداردهاي ايمني حين اجراي پروژه ها در كارگاه ها
  • ارتقاي كمي و كيفي و تسريع در اجراي طرحهاي عمراني
  • بهينه سازي و مديريت منابع و زمان در اجراي پروژه ها
  • بهسازي پياده روهاي سطح شهر جهت تسهيل عبور و مرور شهروندان
  • آموزش پرسنل با برگزاري كارگاههاي آموزشي و شركت در دوره هاي مختلف

 

 

صفحه اصلي  |  معاونت  |  واحدهاي اجرايي  |  پروژه ها  |  پژوهشات و مقالات  |  گالري تصاوير  |  تماس با ما  |