English (United States) Persian (Iran)
امروز: سه شنبه، 29 خرداد 1397 
English (United States) Persian (Iran)
Web Content Display

هدف پروژه :بهبود عبور و مرور شهري و كاهش بار ترافيكي و ايجاد كمربندي شرقي و غربي

محل پروژه : بلوار مطهري
کارفرما : شهرداري قزوين
پيمانکار: شرکت سرکايه گذاري شهر آتيه با مشارکت اجرايي شرکت دي
دستگاه نظارت : معاونت فني و عمراني
مشاور: مهندسين مشاور طرح گارنو
مبلغ اوليه پيمان : 49.926.739.542 ريال
تاريخ شروع پروژه : 1/5/1390
مدت پيمان :14 ماه
تاريخ پايان پروژه: 1/7/1391
 
مطهري 1
مشخصات سازه :
 
نوع پل: پل زيرگذر با عرشه دال بتني مجوف .
طول زير گذر: 421 متر است .
طول عرشه مطهري 1 : طول پل33 متر است .
تعداد شمعها دور دکل برق: 13 شمع به قطر0.9 متر و طول 15 متر ميباشد .
پايه ها :تعداد پايه هاي مياني 12 عدد است که به قطر 1.2 متر اجرا ميشود .
کوله ها :داراي 2 کوله شمالي (55.92 متر) و جنوبي (55.37 متر) و به ارتفاع متوسط 7.80 متر ميباشد .
پايه ها : طول متغير از 7 تا 7.5 متر + يک فونداسيون مياني به ابعاد 21*5*2 متر
عرض سواره رو سمت راست:14 متر تندرو و 6 متر کندرو ؛ پياده رو : 3 متر ؛ فاصله بين دو باند تندرو و کندرو : 3 متر
سمت چپ : تندرو : 14 متر ؛ پياده رو : 3 متر ؛ کندرو : 6 متر ؛ فاصله بين باند تندرو و کندرو : 3 متر
 
مطهري 2
مشخصات سازه:
نوع پل: کالورت بتني در روي مسير جريان آب رودخانه بازار
طول پل مطهري2 :55.23 متر در جهت مسير جريان آب رودخانه و 21.6 متر در جهت عمود بر مسير آب رودخانه بازار ميباشد .
 
ديوار داخل دانشگاه : ديوار آجري با نماي آجر سفال 10 سوراخه نقشينه درجه 1 اصفهان ميباشد .
طول ديوار : ديوار شمالي به طول 446 متر و ديوار جنوبي 454 متر ميباشد .
پياده رو: پياده رو ي شمالي به عرض 3 متر و پياده روي جنوبي به عرض 3 متر در مسير پل ميباشد .
عرض سواره : 10.5 متر براي هر لاين
 

 (اين پروژه افتتاح و به بهره برداري رسيده است)
 
    
تقاطع غير همسطح مطهري 
                                          
تقاطع غير همسطح ايثار 

                                              

 
ديوار دانشگاه 

                   

صفحه اصلي  |  معاونت  |  واحدهاي اجرايي وستادي  |  پژوهش ها و مقالات  |  گالري تصاوير  |  تماس با ما  |  پروژه ها  |  بازديد ها  |