English (United States) Persian (Iran)
امروز: شنبه، 29 مهر 1396 
English (United States) Persian (Iran)
سخن معاون

سخن معاون

 

با توجه به افزايش روزافزون خودروها در سطح شهر بهبود حمل و نقل شهري مهمترين دغدغه ماست . براي حل اين مشكل احداث تقاطع هاي غير همسطح در 6 نقطه كليدي شهر در دستور كار و اولويت اين حوزه قرار گرفته است .
صفحه اصلي  |  معاونت  |  واحدهاي اجرايي  |  پروژه ها  |  پژوهشات و مقالات  |  گالري تصاوير  |  تماس با ما  |