دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

علمی، معاون فنی و عمرانی شهرداری قزوین خبر داد؛

احداث 6 فرهنگسرا در مناطق مختلف شهر قزوین

سید محمد علمی، معاون فنی و عمرانی شهرداری قزوین از تقویت زیرساخت های فرهنگی قزوین با احداث 6 فرهنگسرا در نقاط مختلف این شهر در سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین؛ سید محمد علمی با اشاره به لزوم احداث این مجموعه ها در سطح شهر، افزایش سرانه فرهنگی و گسترش فرهنگ شهروندی  را  یکی از اصلی ترین رویکردهای شهرداری قزوین برشمرد که با عنایت و تاکیدات شهردار و اعضای  شورای شهر در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است.

وی افزود: احداث خانه فرهنگ  ناصرآباد و شهید منتظری و فرهنگسرای چوبیندر در منطقه یک ،سرای محله عارف و سالن تئاتر شهر در منطقه دو و فرهنگسرای مینودر در منطقه سه از جمله اقدامات شهرداری قزوین در این راستا محسوب می شود.

وی در تشریح ویژگی های فنی این پروژه ها گفت: احداث خانه فرهنگ ناصرآباد با اعتبار بیش از 13 میلیارد ریال  در سه طبقه با زیربنای1320 مترمربع و با پیشرفت فیزیکی 25 درصد در حال اجراست.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قزوین در رابطه با پروژه خانه فرهنگ منتظری عنوان کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال برای سال97 و با پیشرفت فیزیکی 30 درصدی در حال احداث است.

وی در مورد فرهنگسرای چوبیندر گفت: این پروژه در مساحت هزار و 650 مترمربع، با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال و با پیشرفت فیزیکی 50 درصدی در دستور کار شهرداری منطقه یک قرار گرفته است.

علمی همچنین در مورد سرای محله عارف اظهار کرد: این پروزه در مساحتی بالغ بر 560 مترمربع و 10میلیارد ریال  اعتبار با پیشرفت 30 درصدی عملیات اجرایی آن ادامه دارد.

وی در ادامه با اشاره به سالن تئاتر شهر و با بیان اینکه  عدم وجود سالن تئاتر از مهمترین مشکلات هنرمندان شهرقزوین است،  عنوان کرد: این پروژه با مساحت هزار و 850 مترمربع  در سه طبقه  و با اعتباری بالغ بر 50میلیارد ریال  با پیشرفت 29 درصدی در حال احداث است.

علمی از دیگر پروژه های فرهنگی این معاونت ،به احداث فرهنگسرای مینودر اشاره کرد و گفت: این فرهنگسرا با هزار و 400 مترمربع زیربنا و  اعتباری بالغ بر15 میلیارد  ریال در دستور کار منطقه سه شهرداری قرار گرفته است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط