سافاری پارک

سافاری پارک سافاری پارک سافاری پارک سافاری پارک اولين اکو پارک کشور که هدف آن مطالعه گونه های حیوانات در حال انقراض ایران می باشد که در...

پروژه دوربرگردان سید حسن نصراله

دوربرگردان سید حسن نصراله دوربرگردان سید حسن نصراله دوربرگردان سید حسن نصراله دوربرگردان سید حسن نصراله پروژه غیر همسطح نصر در راستای...

برج اداری ،تجاری و مسکونی حکم آباد

برج اداری ،تجاری و مسکونی حکم آباد برج اداری ،تجاری و مسکونی حکم آباد برج اداری ،تجاری و مسکونی حکم آباد برج اداری ،تجاری و مسکونی حکم آباد ...

پروژه پل طبیعت

پروژه پل طبیعت مشخصات پروژه پل طبیعت محل پروژه: انتهای جاده سلامت (قبل از ورودی باراجین) اعتبار پروژه: 35 میلیارد ریال شروع...

کمربندی سبز شرق قزوین

کمربندی سبز شرق قزوین کمربندی سبز شرق قزوین کمربندی سبز شرق قزوین کمربندی سبز شرق قزوین عملکرد یک ساله پروژه های شاخص...

تقاطع غیر همسطح امام رضا (ع)

عملیات عمرانی احداث تقاطع غیر همسطح امام رضا(ع)

تقاطع غیر همسطح یادگار امام (ره)

تقاطع غیر همسطح یادگار امام (ره) تقاطع غیر همسطح یادگار امام (ره) تقاطع غیر همسطح یادگار امام (ره) تقاطع غیر همسطح یادگار امام (ره) ...