یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین :

اولین جلسه کمیته عالی فنی و عمرانی مناطق سه گانه شهرداری قزوین برگزار شد

اولین جلسه کمیته عالی فنی و عمرانی مناطق سه گانه شهرداری قزوین با هدف بررسی پروژه های عمرانی شهرداری منطقه یک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین؛ اولین جلسه کمیته عالی فنی و عمرانی مناطق سه گانه شهرداری قزوین به منظور بررسی پروژه های منطقه یک با حضور صفری شهردار قزوین،معاونان و مدیران مربوطه در این منطقه برگزار شد.

بر اساس این گزارش؛ به دستور شهردار قزوین از این پس به صورت مرتب و طبق برنامه هر پانزده روز پروژه های عمرانی یکی از مناطق سه گانه از لحاظ میزان پیشرفت فیزیکی و موانع موجود مورد بررسی قرار می گیرد و راه کار های مناسب برای رفع آن اتخاذ خواهد شد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط