یکشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

برج اداری ،تجاری و مسکونی حکم آباد

برج اداری ،تجاری و مسکونی حکم آباد

برج اداری ،تجاری و مسکونی حکم آباد

يکي از پروژه هاي درحال اجرا در معاونت فني وعمراني احداث برج تجاري –اداري و مسکوني حکم آباد است که دارای دو برج اصلی 19 طبقه شامل 3 طبقه زیر زمین،3 طبقه تجاری و 13 طبقه اداری و مسکونی است .

زیر بنای این برج که مساحتی بالغ بر 42 هزار و پانصد و هشتاد و یک متر مربع دارد  در زمینی به مساحت 5 هزار و سیصدو سی و سه متر مربع در حال احداث بوده  و در حال حاضر از   39 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

از تیر ماه سال گذشته تا کنون یک هزارو 333  تن اسکلت در محل پروژه تخلیه و نصب شده است .   737  متر مکعب بتن ریزی انجام گرفته ، پانصد تن ورق نیز در کارخانه سازنده اسکلت در حال ساخت است.

پيمانکار پروژه شرکت شهر آتيه بوده و اجرای آن را شرکت عمران آذرستان بر عهده دارد  که از ابتداي تيرماه 1396  فعاليت خود را آغازکرده است، مشاور طراح و نظارت نیز  گروه مهندسين مشاور ايجاد میباشند.

نوع سازه این برج  فلزي- قاب دوگانه پيچ مهره اي است. مبلغ قرارداد این پروژه برای فاز اول 31 میلیارد تومان و مدت زمان اجرای آن در فاز اول 12 ماه و برای فاز دوم 18 ماه پیش بینی شده است (30 ماه )

تصاویر مرتبط