دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

پروژه پل طبیعت

پروژه پل طبیعت

مشخصات پروژه پل طبیعت

محل پروژه: انتهای جاده سلامت (قبل از ورودی باراجین)

اعتبار پروژه: 35 میلیارد ریال

شروع عملیات: تیرماه سال 1397

پیمانکار پروژه: شرکت سازندگی انصار

کارفرما: شهرداری قزوین

دستگاه نظارت: معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین

نوع سازه: بتنی

هدف:

1ـ  برقراری مسیر اتصال شرق به غرب جاده سلامت با احداث پل طبیعت

2 ـ تقویت فرهنگ پیاده روی

3 ـ دوستی انسان با طبیعت و ایجاد خاطره شهری

 

 

تصاویر مرتبط