بازدید فرماندار و شهردار قزوین از پروژه های کلان عمرانی شهر قزوین(کمربندی شرق و بوستان مادر و کودک)