یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

پروژه مخازن ذخیره آب در حال انجام است

علمی معاون فنی وعمرانی شهرداری قزوین گفت: پروژه مخازن ذخیره آب در حال انجام است و تاکنون حدود ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش روابط عمومی معاونت فنی وعمرانی شهرداری قزوین؛ علمی اظهار داشت: اجرای عملیات خاکبرداری و حمل تپه بین دو مخزن R54و R34، تعریض و پیکور زنی جهت اجرای دیوار حائل پیاده راه این دو مخزن انجام شده است و حفاری گمانه های شناسایی محل مخزن تعادل و شیر خانه R54 نیز به اتمام رسیده است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط