یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

عملیات اجرایی بلوار آیت اله باریک بین۶۸درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سید محمد علمی معاون فنی وعمرانی شهرداری قزوین گفت: عملیات اجرایی بلوار آیت اله باریک بین( کمربندی سبز) بیش از۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش روابط عمومی معاونت فنی وعمرانی شهرداری قزوین؛ علمی افزود: تاکنون بخش های قابل توجهی از پروژه انجام شده و ادامه روند پروژه در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۷درصد عملیات کانال ارنجک تکمیل شده و ۵۴ درصد ساماندهی رودخانه هم انجام شده است.
علمی خاطرنشان کرد: هم اکنون عملیات اجرایی بخش قابل توجهی ازخاکبرداری و خاکریزی ساماندهی رودخانه باراجین، سنگ چینی شیب، ترمیم لوله های آب شرب، گابیون بندی، بتن ریزی و.... انجام شده است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط