پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

علمی:

نصب تجهیزات تاسیسات مکانیکی باغ حاره ای به پایان رسید

معاون فنی و عمرانی شهردار از اتمام نصب تجهیزات تاسیسات مکانیکی باغ حاره ای خبر داد.

به گزارش روبط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین؛ علمی گفت: نصب کلیه تجهیزات تاسیسات مکانیکی باغ حاره ای به پایان رسیده و این پروژه آماده بهره برداری می باشد.

 وی اضافه کرد: همچنین طرح اجرایی فنس برقی دره خرس ها که تاییدیه سازمان محیط زیست کشور و نیز اداره کل دامپزشکی استان را دریافت کرده است آماده اجرا می باشد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط