شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

بازدید دانشجویان دانشگاه رجا از پروژه برج های حکم آباد و پارک بانوان

دانشجویان رشته عمران و معماری داشنگاه رجا از پروژه های پارک بانوان و برج های حکم آباد بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین ، بازدید علمی پروژه برج های تجاری اداری  حکم آباد و پارک بانوان توسط دانشجویان رشته مهندسی عمران و معماری  دانشگاه رجا قزوین برگزار شد.

محمود ایراندوست از اساتید  رشته عمران و معماری ضمن تشکر از شهرداری قزوین به دلیل فراهم آوردن امکان  بازدید های تخصصی داتشجویان از پروژه های عمرانی  ، هدف از این بازدید را ارتقا سطح آموزشی دانشجویان رشته عمران و معماری و نیز آشنایی دانشجویان با مراحل ساخت و بازدید از روند احداث پروژه های عمرانی شهرداری عنوان نمود.

در این بازدید احمدرضا عبدالهی مدیر پروژه برج های حکم آباد توضیحات لازم در خصوص چگونگی روند ساخت و نیز موارد ایمنی این پروژه را به دانشجویان ارائه داد وهمچنین دانشجویان با مراحل مختلف احداث پارک بانوان آشنا شدند./پایان پیام

تصاویر مرتبط