چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

علمی:

پیشرفت ۸۶درصدی پروژه حکم آباد

سید محمد علمی، معاون فنی وعمرانی شهرداری قزوین از پیشرفت ۸۶ درصدی پروژه حکم آباد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت فنی وعمرانی شهرداری قزوین؛ علمی افزود: بتن ریزی قسمت اول سقف آخر، آرماتوربندی راه پله شمالی و زیرسازی راه پله جنوبی در بلوک۱ ، بتن ریزی راه پله میانی بلوک۲ و ترمیم رنگ اسکلت فلزی انجام شده است.

وی تصریح کرد: پیشرفت ریالی این پروژه بیش از ۹۸درصد است.

تصاویر مرتبط