پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

مهری سادات تقوی منشی دوم شورای اسلامی شهر قزوین شد

مهری سادات تقوی با کسب ۹رای از مجموع ۹ رای به مدت یک سال، به عنوان منشی دوم شورای اسلامی شهر قزوین در دوره ششم انتخاب شد.

 

تصاویر مرتبط