پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین

اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین در کمیسیون ماده صد انتخاب شدند

در اولین جلسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین اعضای شورا در کمیسیون ماده صد انتخاب شدند.

در این جلسه محسن حق شناس، فاطمه اشدری، ولی چگینی، مهدی مهدی خانی و حسین صلح جو منفرد همگی با 9 رای به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده صد برگزیده شدند.

 

تصاویر مرتبط