پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

انتخاب نمایندگان شورای اسلامی شهر قزوین در ماده ۷۷

فرج اله فصیحی رامندی، علی فرمانی، قاسم اللهیاری و مهری سادات تقوی هرکدام با ۹ رای موافق به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر قزوین درماده ۷۷ انتخاب شدند.

تصاویر مرتبط