یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

فرمانی،

وضعیت سایت محمد آباد بحرانی است/ تصمیم قاطعی اتخاذ شود

در راستای خدمت رسانی بهینه و کاهش هزینه ها ،باید در حوزه پسماند برنامه منسجم و جامعی داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، علی فرمانی رییس کمیسیون خدمات شهری محیط زیست و نظارت بر شورایاری شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه علنی شورا با تاکید بر این مطلب و با توجه به بازدیدهای میدانی انجام شده از سایت پسماند محمد آباد اظهار کرد: این سایت وضعیت نابسامان و حساسی دارد و در بخش خط پردازش اکثر قطعات دستگاه ها مستعمل شده است که ضرورت دارد نسبت به بروز رسانی این سایت ، به وِیژه خط پردازش اقدام شود.

وی افزود: با توجه به مشکلات موجود در این سایت باید هرچه زودتر تصمیمات قاطعی اتخاذ شود تا دچار بحران نشویم.

فرمانی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه روزانه 700 تن زباله وارد سایت پسماند محمد آباد می شود گفت: باید در اسرع وقت موضوعات مرتبط با مشکلات این سایت و موضوع تفکیک زباله از مبدا و نحوه انتقال آن حل شود و راهکارهای جدید اتخاذ گردد.

وی تاکید کرد: برای کاهش هزینه ها باید به دنبال درآمد در این سازمان هم باشیم و به سازمان مدیریت پسماند به عنوان یک سازمان هزینه ای نگاه نکنیم.
 
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین همچنین خواستار پایلوت شدن یک ایستگاه پسماند در رفت و روب شهری شد و گفت: پیشنهاد می شود تا مدیریت رفت و روب شهری در یک ایستگاه توسط شهرداری قزوین انجام شود.
 
وی ادامه داد: هر چه مدیریت در این سازمان هزینه ای باشد بار روی دوش مردم خواهد بود لذا درمدیریت هزینه باید نگاه ویژه تری داشت.

فرمانی همچنین خواستار ارایه پیشنهادات اعضای شورا در خصوص برنامه های بهداشتی و ورود به صورت ویژه در بخش بهداشت و سلامت شد و گفت: باید موضوعات بهداشتی و سلامت در ردیف بودجه سلامت و بهداشت لحاظ شود و برنامه محور در این مسیر حرکت نمود.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط