چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

مريم نخستين احمدي

رييس کميسون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي

 مريم نخستين احمدي : متولد 1354/1/1

- خزانه دار شوراي اسلامي شهر قزوين

دانشجوي دکتري برنامه ريزي شهري- دانشگاه تهران

- عضو دوره دوم - سوم و چهارم شوراي شهر

- مدير و موسس موسسه غير انتفاعي فن گستران

- مدرس دانشکده شهرسازي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)

- مدرس دانشکده شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

 نايب رئيس هيات ورزشهاي همگاني استان قزوين

- کارشناس خبره دادگستري

- عضو نظام مهندسي ساختمان گروه شهرسازي

- عضو اصلي هيات نظارت استان در سازمان فني و حرفه اي

           

تصاویر مرتبط