دریاچه ها(سد های خاکی)

دریاچه ها(سد های خاکی)

دریاچه ها(سد های خاکی)

سدهاي کوچک خاکي (مخازن ذخيره آب ) با هدف ذخيره سازي 160هزار مترمکعب آب ،تا کنون 33 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

سدهاي کوچک خاکي (مخازن ذخيره آب در بوستان باراجين) با هدف ذخيره سازي 160هزار مترمکعب آب به منظور آبیاری 250 هکتار فضاي سبز و توسعه مراکز تفريحي و گردشگري باراجين و بوستان فدک با اعتباري بيش از  110 ميليارد ريال در حال احداث است.

اين درياچه ها علاوه بر ذخيره آب کاربری تفرجگاهی نيز خواهد داشت که پس از احداث، شهروندان مي توانند از آن بهره مند شوند.

اجراي اين پروژه را شرکت راهسازي عمران ايران  به عنوان پيمانکاربر عهده دارد، شرکت مهندسين مشاور آب پوي نيز  به عنوان دستگاه نظارت کارگاهي در اين مجموعه  فعاليت مي کند.

عمليات اجرايي احداث سدهاي کوچک خاکي(مخازن ذخيره آب در بوستان باراجين) شامل 4 مخزن مي باشد.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •