آشنايي با معاون فني و عمراني

 

نام و نام خانوادگي:  مهندس سیّد محسن محمودزاده انتظاری
 
محل تولد: قزوين
تاريخ تولد: 1358.01.10
 
سوابق تحصيلي:
كارشناسی عمران
کارشناسی ارشد عمران، گرایش خاک و پی
 
سوابق اجرايي:

ناظر معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین: 1385 - 1394

معاون عمرانی منطقه 2 شهرداری قزوین: 1394

مدیر پل ها و تقاطع های غیرهمسطح معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین: 1394- 1397

مدیر پیمان و رسیدگی شهرداری قزوین: 1397- 1401

مدیر ابنیه معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین: 1401-1402