تقاطع غیر همسطح نخبگان

تقاطع غیر همسطح نخبگان

تقاطع غیر همسطح نخبگان

تقاطع غیر همسطح نخبگان

کارفرما : شهرداری قزوین

مشاور در زمان مناقصه : مهندسین مشاور پل رود

طراح و دستگاه نظارت : مهندسین مشاور بهین تردد پارس

پیمانکار : شرکت ملی ساختمان

طول مسیر تردد : 5430 متر

تعداد پل ها : 4 دهانه (عدد)

سطح عرشه پل ها : 1430 مترمربع

طول دیوار های حائل : 1725 متر

تعداد میادین : 3 عدد

اعتبار: 410 میلیارد ریال

مدت اجرا:   30    ماه

تاریخ اتمام:  مهر 94

طول زیرگذر: 500متر

تقاطع غیر همسطح شرق ملاصدرا به عنوان یکی از مهمترین و پرتردد ترین مسیرهای شهر قزوین با هدف بهبود عبور و مرور و روان سازی ترافیک شهری حد فاصل بلوار نخبگان به منطقه منطقه توریستی باراجین و سهولت تردد در ورودی و خروجی مسیرهای اتوبان تهران – زنجان می باشد .

این تقاطع شامل مسیر زیرگذر به طول 500 متر و دو دستگاه پل اصلی شمالی و جنوبی با سطح عرشه 900 مترمربع در میدان اصلی آن  می باشد . همچنین دو دهانه پل روی رودخانه باراجین با سطح عرشه 580 مترمربع جهت اتصال تقایطع غیرهمسطح به اتوبان تهران و زنجان احداث شده است .

عملیات احداث این پروژه با مسیر تردد به طول 5430 متر و 4 دهانه پل با سطح عرشه 1430 مترمربع و دیوارحائل به طول 1725 متر می باشد . اهم عملیات اجرایی اصلی پروژه به شرح ذیل می باشد :

 1. آرماتوربندی 2600 تن   2- قالب بندی 4000 مترمربع   3- بتن ریزی 30000 مترمکعب   4- جدولکاری 16 کیلومتر   5- پیاده رو سازی 9000 مترمربع   6- خاکبرداری 250000 مترمکعب   7- خاکریزی و درناژ 130000 مترمکعب   8- ساخت جان پناه 80 تن   9- رنگ آمیزی 7000 مترمربع در مدت 30 ماه اجرا و به پایان رسیده است .

نظارت عالیه این پروژه توسط حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین و نظارت مقیم مهندسین مشاور بهین تردد پارس و پیمانکاری آن شرکت ملی ساختمان می باشد .

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •