برج مسکوني بادامستان

برج مسکوني بادامستان

برج مسکوني بادامستان

کارفرما: شهرداری قزوین

پيمانکار:شرکت سرمايه گذاري شهر آتيه با مشارکت اجرايي شرکت دي

مشاور:مهندسين مشاور گروه ايجاد

      دستگاه نظارت : معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين

مشخصات سازه :

شامل دو برج مسکوني هفده طبقه

نوع سازه :سازه فلزي پيچ و مهره اي و به صورت دو گانه (قاب خمشي با مهار بندي )

تعداد طبقات :17 طبقه ( 15 طبقه مسکوني – 2 طبقه پارکينگ )

تعداد واحد ها: داراي 89 واحد مسکوني ميباشد.

متراژ زير بنا :تقريبي 21014متر مربع که پارکينگ به مساحت تقريبي 2256متر مربع با ظرفيت 75ماشين است و مسکوني با مساحت تقريبي 18758متر مربع ميباشد.

  •  
     
  •