تقاطع غیرهمسطح 7 دی و 9 دی

تقاطع غیرهمسطح 7 دی و 9 دی


پروژه تقاطع غیرهمسطح 7 دی (نادری)

 • محل اجرای پروژه : تقاطع خ نادری و خ بوعلی
 • هدف از اجرای طرح : بهبود عبور و مرور ، کاهش بار ترافیکی چهار راه بوعلی – نادری
 • مزیتهای طرح و اجرای پروژه (برای مثال بزرگترین یا از نظر طرح و اجرا بهترین گزینه با توجه به موقعیت و ... ) : اتصال روان مسیر شمال به جنوب خ نادری باتوجه به تقاطع نادری و بوعلی
 • طول پل اصلی و پلهای جهتی : طول پل : 360 متر با احتساب رمپها ، 172 متر عرشه بتنی ، 8 پایه ، 63 شمع به عمق 15 و 12 متر
 • عرض عرشه : عرض پل : 15 متر
 • مدت اجرای پروژه : 15 ماه طبق قرارداد
 • پیمانکار پروژه : شرکت سازندگی انصار
 • اعتبار: مبلغ اولیه پیمان 35،322،479،838 ريال
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •