کمربندی سبز شرق قزوین

کمربندی سبز شرق قزوین

کمربندی سبز شرق قزوین

اجرایی احداث کمربندی سبز شرق قزوین به طول 6 کیلومتر از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد.

پروزه کمربندی سبز شرق قزوین با هدف بهبود عملکرد ترافیکی شبکه حمل و نقل شهر قزوین با کاهش زمان سفر و کاهش طول مسیر و تکمیل کمربندی شهری در محدوده شرق قزوین ،ایجاد کمربندی سبز در حاشیه بزرگراه و توسعه فضای سبز شهری و فضای ورزشی –تفریحی از جمله ایجاد پیاده راه و لاین دو چرخه سواری و ساماندهی رودخانه و ایجاد پتانسیل بهره برداری از نواحی مجاور رودخانه جهت ایجاد فضای تفرجگاهی آغاز شد.

محدوده اجرای این پروژه از میدان شورا تا میدان مینودر خواهد بود که

بهره برداری از این طرح بخش زیادی از ترافیک شمال قزوین را به داخل شهر کاهش می دهد ، در حاشیه آن نیز مسیر دوچرخه سواری و گذرگاه پیاده پیش بینی شده است.

برای اجرای این طرح 740 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است .پیمانکار پروژه شرکت راه سازی و عمران ایران بوده،دستگاه نظارت را معاونت فنی و عمرانی شهرداری بر عهده دارد و مدت زمان اجرای آن در 4 کیلومتر اول 12 ماه میباشد.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •