تقاطع غیر همسطح خلیج فارس

تقاطع غیر همسطح خلیج فارس

تقاطع غیر همسطح خلیج فارس

پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس

 • جنوب شهر قزوین محدوده ایستگاه راه آهن در ورودی جاده قزوین به بویین زهرا

هدف از اجرای طرح : بعلت حجم انبوه تردد خودرو (خصوصاً ماشین آلات سنگین) در میدان فعلی از سمت بویین زهرا و شرکتهای حومه به طرف قزوین و از کمربندی زنجان و رشت به سمت جاده بویین زهرا ، شاهد ترافیک نیمه سنگین در این میدان و تقاطعهای مجاور میباشیم . این تقاطع در مسیر جاده بویین زهرا و راه آهن بمنظور افزایش ظرفیت ترافیکی تقاطع جاده بویین زهرا با خیابان اصفهان ،تسهیل در دسترسی عبور ومرور به خارج شهر و ساماندهی ورودی شهر قزوین ، سهولت در تردد شبکه ترافیکی مسیر و افزایش رضایتمندی مردم در محور ، نیز توسعه شهری و ایجاد ظرفیتهای جدید اجتماعی و اقتصادی ساخته میشود .

مزیتهای طرح و نوع اجرای خاص پروژه : این پروژه گام اول برای پلسازی در جنوب شهر است . با راه اندازی این پل در رینگ جنوبی و شرقی ، بارترافیکی از مرکز شهر کاسته میشود درنتیجه بناهای تاریخی استان در مرکز شهر کمتر در معرض آسیب قرار خواهند گرفت . از سال 1389مطالعات طرح جامع ترافیک در استان شروع شد که در سال1393به تصویب شورای عالی ترافیک رسید ، براساس این طرح با احداث بزرگراهی بطول یک کیلومتر از جاده بویین زهرا به سمت قزوین و بالعکس و نیز احداث رمپهای جانبی و میدانی با شعاع و کاربری مناسبتر ،معضل ترافیکی در این میدان مرتفع میشود . افزایش خطوط راه آهن شهر قزوین از یک خط به چهار خط از دیگر اهداف ساخت پل است

مشخصات فنی سازه پل : در طرح پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس 8/4 کیلومتر راه آسفالته ، ساخت چهاردستگاه پل شامل دو دستگاه به دهانه 26 متر و دو دستگاه پل راه آهن با دو دهانه 25 متری و میدان ورودی شهر به شعاع 91متر درنظر گرفته شده است . این پل بصورت زیرگذر طراحی گردیده که رمپ اصلی بطول 1،000متر توسط چهار عدد پل از میدان اصفهان به سمت داخل شهر متصل میشود . دارای چهار پل درجاریز است که دو دستگاه از آنها برای خط راه آهن است . پروژه دارای ده رمپ Aتا L و یک میدان اصلی است .

احجام اصلی پروژه :

حفاری و پی کنی

 •  
 •  

قالب بندی

19،700 مترمکعب

32،000 مترمکعب

 1.  

23،000 مترمربع

طول حفاری شمعها

 •  
 •  

700 متر

230،000 مترمکعب

 1.  
 

مشخصات قراردادی :

تاریخ شروع پروژه

پیمانکار پروژه

مدت اجرای پروژه

 1.  

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (گروه تخصصی شهید رجایی)

 1.  

مشاور طراح

مشاور مقیم

تمدید قرارداد

مهندسین مشاور آرسیس پارسیان سازه

مهندسین مشاور طرح گارنو

409 روز

 
 

اعتبار ریالی پروژه:

250 میلیارد ریال

       
       
 
 

 

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •