تقاطع غیر همسطح باغستان(ابوترابی)

تقاطع غیر همسطح باغستان(ابوترابی)

تقاطع غیر همسطح باغستان(ابوترابی)

 

مرحله اول احداث تقاطع غیرهمسطح باغستان(ابوترابی) بااعتبار61 میلیارد ریال درتیرماه 96 به بهره برداری رسید

عملیات عمرانی احداث مرحله اول پروژه تقاطع غیرهمسطح باغستان( عرشه) واقع درمحور بلوار ابوترابی درجنوب شهر قزوین با اعتبار 61 میلیارد ریال درتیرماه 96 به بهره برداری رسید.

بلوار ابوترابی به عنوان یکی ازورودی‌های اصلی شهر قزوین محسوب میشود ،این محور بدلیل تردد بالای وسایط نقلیه وعبور ومرور خودروهای سنگین وبه دلیل وجود معارضان ملکی وتاسیسات متعدد به 2 فاز تقسیم ‌بندی شده است.

مرحله اول این پروژه احداث زیرگذر ،احداث عرشه شمالی وجنوبی وآماده ‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت کانال آب وتاسیسات ومرحله دوم شامل احداث رمپ و لوپ‌های پروژه وسیستم هدایت آب‌های سطحی به ترتیب اولویت وباتوجه به تملکات است.

مرحله اول این پروژه در 2 مرحله به اجرا درآمد که شامل ساخت وتکمیل عرشه شمالی وانحراف ترافیک روی عرشه وسپس ساخت وتکمیل عرشه جنوبی وهدایت ترافیک به صورت رفت وبرگشت برروی هر 2 عرشه است.

عرشه شمالی پروژه همزمان با افتتاح پل نخبگان به بهره برداری رسید وعرشه جنوبی وسازه انتقال آب باغستان پس از برطرف نمودن معارضین در مدت زمان کمتراز 2 ماه توسط معاونت فنی وعمرانی شهرداری قزوین به پیمانکاری شرکت ملی ساختمان وبا نظارت مشاورین بهین تردد پارس در یک برنامه زمان بندی فشرده که ازلحاظ زمان ساخت وسرعت عمل خود یک رکورد به شمار می‌آید، اجرایی شد..

با تکمیل این پروژه و مطالعات دردست انجام درسال جاری عملیات اتصال سه تقاطع غیرهمسطح امامرضا(ع) ،باغستان وولایت درجهت تکمیل کمربندی شرق شهر قزوین آغاز وپروژه درکمترین زمان ممکن تقدیم شهروندان میشود..

طول عرشه شمالی 40 متر،عرض عرشه شمالی20/14 وطول عرشه جنوبی40 متروعرض عرشه جنوبی 22 متراست.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •