null

شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

پروژه اتصال تقاطع غیرهمسطح ولایت به بلوار آیت اله ابوترابی

پروژه اتصال تقاطع غیرهمسطح ولایت به بلوار آیت اله ابوترابی

این پروژه با تکمیل عملکرد تقاطع های غیرهمسطح ولایت و ابوترابی، نقش مهمی در کمربندی شرق قزوین ایفا می کند.

قطعه سوم از پروژه کمربندی شرق شهر قزوین، پروژه اتصال تقاطع غیرهمسطح ولایت به بلوار آیت اله ابوترابی به طول 1200 متر است و با اجرای این بخش، عملکرد دو تقاطع ولایت و ابوترابی کامل خواهد شد. در این قطعه، علاوه بر مسیر اصلی، رمپ ورودی از بلوار آیت اله خامنه ای به بلوار پیامبر اعظم (ص) و رمپ خروجی از بلوار پیامبر اعظم (ص) به بلوار آیت اله خامنه ای به همراه 2 لوپ که مسیر معکوس این رمپ ها می باشد نیز وجود دارد.

همچنین در این پروژه مسیرهای حرکت تندرو و کندور برای خودروها در نظر گرفته شده است. در کنار احداث مسیر اصلی پروژه، دو دیوار حائل بزرگ و طویل بتنی در طرفین مسیر با هدف جلوگیری از فرسایش خاک محدوده پیرامونی پروژه احداث شده است. این دیوارها فضای مورد نظر برای احداث مسیر کندرو خودروها را فراهم نموده است.

علاوه بر این، با توجه به ضرورت حفظ مسیر انتقال آب به باغستان سنتی قزوین، در بخشی از این پروژه یک سازه حفاظتی و نگهدارنده لوله های انتقال آب به باغات از جنس بتن و فلز احداث شده و سیستم انتقال آب در بخش دیگری ترمیم و بهسازی شده است تا آب مورد نیاز بخش وسیعی از باغستان قزوین فراهم گردد.