null

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

کمربندی سبز قزوین

کمربندی سبز قزوین

کمربندی سبز قزوین

 

1

عنوان پروژه

کمربندی سبز قزوین

2

هدف

بهبود عملکرد ترافیکی شبکه حمل و نقل شهر قزوین با کاهش زمان سفر و کاهش طول مسیر و تکمیل کمربندی شهری در محدوده شرق قزوین ،ایجاد کمربندی سبز در حاشیه بزرگراه و توسعه فضای سبز شهری و فضای ورزشی –تفریحی از جمله ایجاد پیاده راه و لاین دو چرخه سواری و ساماندهی رودخانه و ایجاد پتانسیل بهره برداری از نواحی مجاور رودخانه جهت ایجاد فضای تفرجگاهی

3

موقعيت پروژه

میدان شورا تا میدان مینودر به طول 6 کیلومتر

4

دستگاه نظارت

معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین

5

زمان آغاز پروژه

1/4/97

6

مدت اجرا

در 4 کیلومتر اول 9 ماه

 

تصاویر مرتبط